Bereken je kosten

Gebruik onze handige rekentool voor het berekenen
van je eigen bijdrage.

Jouw (jullie) aandeel in de kosten voor de kinderopvang, de eigen bijdrage, is afhankelijk van het jaarinkomen. Per kalendermaand waarin ouders betaald werk hebben verricht, kan er aanspraak worden gemaakt op ten hoogste 230 uren kinderopvangtoeslag. Er wordt daarbij uitgegaan van het aantal maanden van de ouder die het minste aantal maanden heeft gewerkt. Het opgebouwde recht kan gespreid over het kalenderjaar worden opgenomen.

De maximale kinderopvangtoeslag voor gastouderopvang bedraagt in 2024 € 7,53 per uur, per kind. Je vraagt de toeslag zelf aan bij Dienst Toeslagen. Om jou daarbij te helpen, verstrekken wij per kindplaats een kostenoverzicht.

Controleer regelmatig of de gegevens nog kloppen op mijntoeslagen.nl of gebruik de kinderopvangtoeslag app van Dienst Toeslagen. Zo voorkom je dat je later teveel ontvangen toeslag moet terugbetalen.

Lees ook ‘over gastouderopvang‘.