Inspectierapporten

WAARBORG VOOR kwaliteit

Jonge kinderen zijn kwetsbaar. Hoe een kind zijn eerste levensjaren doorbrengt is van grote invloed op zijn latere ontwikkeling. Verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving is daarom essentieel.

De GGD voert bij gastouderbureaus en de voorzieningen voor gastouderopvang inspecties uit om vast te stellen of wordt voldaan aan de kwaliteitseisen die de overheid hen stelt op het gebied van opleiding, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk, ouderinspraak, en klachten.

Je kunt het Landelijk Register Kinderopvang (‘LRK’) bezoeken voor de inspectierapporten van Gastouderbureau Ziezo en die van de aangesloten gastouders.