Klachtenprocedure

Hoe handel je bij een KLACHT?

Een onopgeloste klacht is een geschil. Wanneer je als ouder een klacht hebt, dan biedt de klachtenprocedure van Gastouderbureau Ziezo in de meeste gevallen soulaas.

Leg je klacht in eerste instantie telefonisch of per e-mail voor aan de bemiddelingsmedewerker en probeer samen tot een bevredigende oplossing te komen. Verbind daar een termijn aan.

Lukt dat niet, mail dan een korte uiteenzetting van de klacht ter attentie van de directie naar info@gobziezo.nl. De klacht wordt dan, bijzondere omstandigheden daargelaten, binnen twee werkdagen in behandeling genomen. De directie hoort alle betrokkenen en stuurt aan op consensus. Vervolgens bewaakt de directie de voortgang en ziet erop toe dat gemaakte afspraken tijdig worden nageleefd.

Mocht deze interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing, dan kun je overwegen contact op te nemen met de oudercommissie via oc@gobziezo.nl, al is de OC geen klachteninstituut. Dat geldt wel voor de Geschillencommissie Kinderopvang, Gastouderbureau Ziezo is daarbij aangesloten. De klachtenprocedure van de Geschillencommissie Kinderopvang is een informele procedure en gericht op het bemiddelen/informatie verschaffen om de klacht samen op te lossen.

Klachten worden schriftelijk vastgelegd en (anoniem) in een klachtenverslag verwerkt.