Oudercommissie

Ouders hebben INSPRAAK

Het doel van de oudercommissie is om in samenwerking met het gastouderbureau toe te zien op de kwaliteit van de kinderopvang.

Een oudercommissie adviseert het gastouderbureau (on)gevraagd over de adviesonderwerpen die in de Wet kinderopvang zijn vastgelegd. Tijdens vergaderingen worden adviesaanvragen van het gastouderbureau behandeld en adviezen geformuleerd. Daarnaast onderhoudt de oudercommissie contact met de ouders, het gastouderbureau en de GGD.

De taken van de oudercommissie zijn vastgelegd in een medezeggenschapsreglement.

De oudercommissie van Gastouderbureau Ziezo is bereikbaar via oc@gobziezo.nl